top of page
Digital art exhibit

Нашата формула

Ние сме апликатори. Ние не продаваме продукт.

Формулиране. Проучваме всеки случай въз основа на:

 

Типология на почвата

бъдещ трафик

Метеорологични условия

Използването на различни комбинации от специфични полимери за стабилизиране, нанотехнологични хидрофобни продукти и неорганични кохезивни агенти в стабилизациите с оригиналната почва, гарантират оптимални резултати при различни климатични ситуации и за всякакъв вид почва.

ФОРМУЛА, АДАПТИРАНА КЪМ ВСЯКА ПОЧВА

Всеки проект е различен и всеки етаж е уникален. 

Лабораторията показва с данни дали планираните дози и комбинации покриват нуждите на всеки проект.

Нашата система гарантира, че стабилизиращите продукти в разтвор са включени в почвата в правилната им дозировка на m3 почва.

Ние обработваме гранулометрията с материала на всяко място (без приноса на коригиращи агрегати), смесен с един или няколко качествени течни стабилизиращи продукта и дозирана минерална добавка, успява да бъде непроменлива почва срещу вода и употребата, за която има поставен. предназначен.

bottom of page