top of page
Digital art exhibit

Nasza formuła

Jesteśmy aplikatorami. Nie sprzedajemy produktu.

Sformułowanie. Każdą sprawę badamy na podstawie:

 

Typologia gleb

przyszły ruch

Warunki pogodowe

Zastosowanie różnych kombinacji specyficznych polimerów do stabilizacji, nanotechnologicznych produktów hydrofobowych i nieorganiczne środki kohezyjne w stabilizacjach z pierwotną glebą, gwarantują optymalne rezultaty w różnych sytuacjach klimatycznych i dla każdego rodzaju gleby.

FORMUŁA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ GLEBY

Każdy projekt jest inny i każde piętro jest wyjątkowe. 

Laboratorium pokazuje danymi, czy zaplanowane dawki i kombinacje pokrywają potrzeby każdego projektu.

Nasz system gwarantuje, że produkty stabilizujące w roztworze zostaną wprowadzone do gleby w odpowiedniej dawce na m3 gleby.

Pracujemy nad granulometrią z materiałem z każdego miejsca (bez wkładu kruszyw korekcyjnych), zmieszanym z jednym lub kilkoma wysokiej jakości płynnymi produktami stabilizującymi i dozowanym dodatkiem mineralnym, udaje mu się być glebą niezmienną w stosunku do wody i użytkowania, do którego ma został umieszczony przeznaczony.

bottom of page